Просвед је српска реч

Реч просвед данас углавном можемо чути или прочитати у вестима на хрватском језику, а у српском језику изузетно ретко је срећемо само код песника и књижевника. Ипак ова реч не само да није кроатизам већ је и активно коришћена у српском језику током 19. и почетком 20. века уместо речи протест. Просвед је словенска реч, кованица од речи pro + s + praslовенско vědъ, где vědъ значи видети, знати. Прегледањем старих српских књига, скенираних и окачених на интернет од стране google books, наилазимо на следеће примере употребе речи просвед:

 

Бележнички списи Српског народноцрквеног сабора, 1907 година:

 

Архив српског друштва за фармацију и хемију, 1927 година:

 

 

 

Јован Бошковић О српском језику (речник српских речи), 1887 година: 

 

Богдан Поповић, Јован Скерлић Српски књижевни гласник, 1926 година:

  

 

 Часопис Мисао, 1922 година:

 

 

 

Српска књижевна задруга, 1896 година: