Уторак, Април 28, 2009

Ајнштајнов фрижидер

Ко каже да се велики умови не баве стварима из свакодневног живота!  Ево једног примера који илуструје да то није увек тако.

Године 1926, Ајнштајн и његов бивши студент Лео Силард (Leó Szilárd) заједнички су патентирали Ајнштајнов фрижидер. УС патентни биро је наградио Ајнштајна и Лео Силарда за овај фрижидер,11. новембра 1930. Патент покрива термодинамичке циклусе расхлађивања, који омогућавају хлађење без покретних делова, на константном притиску, са топлотом као јединим улазом. Расхладни циклуси користе амонијак, бутан и воду.

 Шематски приказ ајнштајновог фрижидера.

                                   Шематски приказ рада ајнштајновог фрижидера

                                                

Додај коментар

Додај коментар

Запамти ме